Ordfører Toralf Heimdal i Bardu har tidligere sagt at han vil gå rettes vei for å få godkjent en kommunal snøscooterløype på Leinavatnet, ifølge Nye Troms.

Ifølge Fylkesmannen i Nordland veide kommunens ønske om løype tyngre enn friluftslivsinteresser og naturmangfold i området.

– Da er det endelig, og det er godt å komme i mål etter fem års jobbing med denne løypa. Dette arbeidet startet vi med i 2014, og nå er det veldig greit å få det endelig avgjort. All usikkerhet er borte. Jeg må si det var godt å komme til en instans som greide å se kommunens side av denne saken og gi rom for skjønn. Før vi kom dit, føltes det som at vi ble motarbeidet av sektormyndigheter som ikke klarte å se det helhetlige bildet for oss som kommune, sier Toralf Heimdal til Nye Troms.

Bardu kommune har tidligere fått nei fra Fylkesmannen i Nordland for å etablere Leinaløypa.

– Kommunen gjorde i møte den 26. september 2019 rede for det de mener er positive konsekvenser ved etablering av snøscooterløype. De har vært gjennom en langvarig prosess, og det er ikke tvil om at det er særdeles viktig for et flertall i kommunestyret å få opprettet snøscooterløype på Leinavatn, skriver Fylkesmannen i Nordland.

I prosessen har Fylkesmannen foretatt justeringer for å møte alle interessene i området. Løypa blitt kortet ned, og fartsgrensen er satt til 40 kilometer i timen.