Innspillene er viktig når fylkesmannen skal sende et forslag til nye bestemmelser til Miljødirektoratet. Miljødirektoratet vil foreta en vurdering og sende ut forslag til nye bestemmelser på høring.

Miljødirektoratet har utarbeidet retningslinjer for revisjonsprosessen:

  • Det er stor sannsynlighet for at det ikke vil bli åpnet for fiske i vassdrag som ikke oppfyller kravene til innlevering av fangstrapporter. Dette vil spesielt få betydning for mange sjøørretvassdrag i Nordland.
  • Det vil trolig bli en innstramming av fisket i sjøen, fordi dette fisket også beskatter svake bestander som ikke har et høstbart overskudd.
  • Grunneierlag i vassdrag med god organisering og gode gytebestander kan selv utarbeide forslag til bestemmelser for fiske, innenfor retningslinjene fra direktoratet.

Fylkesmannen må ha innspillene innen 15. mars 2020.