– Et fylkesråd er valgt av et flertall i fylkestinget og gjenspeiler ikke folkets vilje som er uttrykt ved valg, mens et fylkesutvalg gjenspeiler hele fylkestingets sammensetning, sier May Valle og Arne Ivar Mikalsen, Venstre i ei pressemelding.

De påpeker at en parlamentarisk styreform betinger en aktiv og kritisk opposisjon. 

– Denne funksjonen oppleves vanskelig. Blant annet opptrer posisjonsmedlemmer som om de blir personlig angrepet når arbeidsvilkår og praktisering av frikjøpsordningen ønskes drøftet. En ordning som i stor grad påvirker arbeidsbetingelser for politikere, sier de.

– Mottrekk fra posisjonen er personifisering, der det letes etter svakheter hos den som reiser spørsmålet eller spørsmålene ties i hjel. Det oppleves ubehagelig og lammende at det ikke er vilje til å diskutere det prinsipielle i saken, skriver de i pressemeldingen.

De påpeker at konsentrasjonen av makt er lagt til halve fylkestinget, posisjonen. 

– Et fylkesråd er avhengig av tillit hos et flertall i fylkestinget og har plikt til å gå av når denne tillit ikke lenger er til stede.

– Erfaringene viser at når fylkesrådet ikke har tillit i fylkestinget, kjøper de seg støtte gjennom personlige ordninger der frikjøpsressurser tilbys nye samarbeidspartnere. Revideringer av reglementet gjennom ulike perioder har forsterket disse mulighetene, skriver de.

– I den grad parlamentarismen kan fungere, er dette ødelagt gjennom denne praktiseringen.

Fremskrittspartiet i Nordland har invitert til pressekonferanse mandag for å si hvilken styringsform de mener Nordland skal ha i fremtiden.