– Det er et stort ansvar

Leder viktig komité: Trude Hagland (Ap) ble denne uken satt til å lede den viktige samferdselskomiteen på fylkestinget. Hun innrømmer at jobben er formidabel, spesielt etter at regjeringens nye inntektssystem til fylkene er endret.Foto: Ragnar Bøifot

Foto: Ragnar Bøifot

Leder viktig komité: Trude Hagland (Ap) ble denne uken satt til å lede den viktige samferdselskomiteen på fylkestinget. Hun innrømmer at jobben er formidabel, spesielt etter at regjeringens nye inntektssystem til fylkene er endret.Foto: Ragnar Bøifot Foto: Ragnar Bøifot

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Trude Hagland får et stort ansvar for samferdselen i Nordland. Men hun kan ikke love å «hilse hjem» med det første.

DEL

Som nyvalgt inn på fylkestinget ble Trude Hagland (Ap) denne uken satt til å lede fylkestingets samferdselskomité.

– En stor anerkjennelse

Til Fremover sier Hagland at hun tar fatt på oppgaven med en stor grad av ydmykhet.

Selv om det er Haglands første periode som fast medlem på fylkestinget, har hun de siste fire årene vært vara – og møtt jevnlig på fylkestingets møter.

– At de velger å sette meg til å lede en så viktig komité, tar jeg som en stor anerkjennelse.

– Jobben framover blir stor. De største oppgavene til fylkeskommuner er videregående skole og samferdsel. Det er områder som er svært kostnadskrevende, sier Hagland.

Mindre overføringer

Staten har valgt å endre inntektsberegningen på overføringene til fylkeskommunene. Det gjør at spesielt fylker som Nordland og Sogn og Fjordane, får langt mindre å rutte med i årene som kommer.

– Det blir også kutt i regionale utviklingsmidler, og det blir slutt på de såkalte DA-midlene – som Bodø og Salten har nytt godt av i Nordland.

– Det må tas store grep, grep som vi kommer til å merke.

En synkende skute?

På spørsmål om hun nå er satt til å lede en synkende skute, svarer Hagland kontant:

– Nei! Nordland har et ambisiøst mål. Vi har hatt mange og store samferdselsprosjekt, og vår ambisjon er at dette skal fortsette.

Nordland har et ambisiøst mål. Vi har hatt mange og store samferdselsprosjekt, og vår ambisjon er at dette skal fortsette.

Trude Hagland, fylkestingspolitiker.

I en spøkefull tone sier hun at hun allerede har fått spørsmål om det kan forventes bedre veier i nabolaget på Liland etter at hun nå er valgt som leder av samferdselskomiteen.

– Selvsagt ikke, men i Nordland har vi et klart mål om at det skal bo folk langs hele kysten – og i hele Nordland.

– Dét blir en utfordring når regjeringen styrer overføringene dit det bor mest folk, og der folk bor tettest.

Rettferdig fordeling

Her peker hun på at både Nordland og Sogn og Fjordane, der mange samfunn er avhengige av båt- og fergeruter, kommer svært dårlig ut med den nye inntektsfordelingen fra staten.

– Samferdsel er viktig. Det knytter oss sammen.

– Også det meste av fisken som leveres fra Nordland bruker fylkeskommunal samferdsel, båt og veier, for å nå markedene ute i Europa.

Men ifølge Hagland er det heldigvis en erkjennelse hos regjeringen at de to nevnte fjord- og kystfylkene kommer dårlig ut i den nye måten å fordele penger fra staten på.

– Nå må vi ha fokus mot en mer rettferdig fordeling av disse midlene, slik at det blir levelig for oss som er helt avhengige av god samferdsel.

Artikkeltags