Fylket går med 90 millioner kroner i pluss: – Ikke større enn det må være

Tallene viser et solid mindreforbruk for Nordland fylkeskommune i 2019. Men nestleder i fylkesrådet, Svein Eggesvik, advarer om at det fortsatt er mye arbeid som gjenstår før økonomien er i rute.