Fylket øser ut millioner – det nyter Narvik godt av

Nordland fylkeskommune har besluttet å dele ut 12 millioner kroner til utviklingsselskap i fylket. I Narvik har Kupa – tidligere Kunnskapsparken i Harstad – nå rundt 700.000 kroner til lokalt bruk.