Ifølge biblioteksjef Marit Edvardsen synes flere eldre at det er utfordrende å orientere seg i informasjon som kun finnes på nett, samtidig som offentlige tjenester i økende grad digitaliseres.

Derfor har biblioteket organisert en rekke foredrag som svarer på praktiske, finansielle, og juridiske spørsmål i hverdagen. Det blir flere seminarer på biblioteket i Narvik som skal gjøre hverdagen enklere for de eldste.

Unngå svindel

Viktig informasjon om blant annet fremtidsfullmakt, arv og arveregler, samt andre juridiske spørsmål finnes stort sett på nettet i dag. Mange eldre sliter med å finne informasjon rundt disse temaene, i tillegg til problemer med å validere om informasjonen er ekte.

– Bankene generelt opplever at antall svindelforsøk har økt betraktelig, og de eldre kan lett bli ofre for dette. Derfor er svindel blant annet et av de viktige temaene vi tar opp, sier Tonje Sollie, leder for personmarkedet i Sparebanken Narvik.

Åpne seminarer

Foredragene skal holdes på Narvik bibliotek og første seminar er allerede den 11. oktober 2022.

– På disse seminarene kan folk enkelt få informasjon, samt stille direkte spørsmål som vi kan svare på, sier Lina Therese Remlo, advokat i Eurojuris Nord.