Geolog om boligområdet i Skjomen: – Det ligger rasutsatt til

Geolog Karin Bergbjørn undersøkte rasområdet på Elvegård, etter at det søndag kom et stort steinsprang ned tett mot bebyggelse.