For første gang siden andre verdenskrig opplever vi en ensidig angrepskrig internt i Europa. Krigshandlingene fra russisk side fører til at mange uskyldige mennesker blir drevet på flukt fra sine hjem.

Som gode naboer må vi hjelpe dem som trenger det.

Human-Etisk Forbund Nordland oppfordrer alle Nordlands kommunertil å gjøre klar all ledig kapasitet for å ta imot disse menneskene.

Vanlige familier er med tungt skyts drevet fra sine hjem og sin trygghet. La oss ta imot dem, la oss finne boliger for disse familiene.

Mange får hjelp i Ukrainas naboland. Polens befolkning, inkludert vår humanistiske søsterorganisasjon, gjør en stor innsats for å ta imot familier på flukt. Men noen må dra videre, de nærmeste naboene vil ikke klare å hjelpe alle.

Da er det viktig at vi er en raus nasjon med hjertelag for dem som opplever traumet på kroppen. Og vi må vise at vi har rause kommuner og en raus befolkning i Nordland som tar imot dem som finner veien hit.

Det er nå vår medmenneskelighet settes på prøve.