Det er tøffe tider for lag i norsk idrett. På grunn av koronasituasjonen velger Polar Kraft å betale ut 1,2 millioner i støtte til idretten allerede i juni.

Siden oppstart i 2013 har nærmere ni millioner kroner gått til Kraft til Idretten.

– For alle klubbene som har over 1.000 kroner totalt opptjent i idrettsstøtte, betaler vi ut penger. For flere klubber vil det dreie seg om over 50 000 kroner. For mange idrettslag handler det om å overleve. For mange barn og unge er idretten et utrolig viktig holdepunkt i livet. Derfor velger vi å betale ut pengene nå – fordi det er nå behovet er størst, sier konseptansvarlig Morten Stormo i Polar Kraft.

Han har selv tett kontakt med klubbene i Kraft til Idretten-konseptet. Og han får stadig tilbakemeldinger fra fortvilte idrettsledere som har tapt store inntekter for drift.