Narviksenteret har igangsatt et forprosjekt som skal følge fredning av de siste kampområdene ved Narvik i 1940.

Dette skal gjøres gjennom bruk av AR-teknologi hvor en ved bruk av en applikasjon på ulike lokaliteter får se video som skildrer kamphandlingene.

Via appen skal man kunne styre tidslinjen for hele kampperioden fra 9. april – 10. juni 1940, samtidig som man skal kunne bevege seg mellom ulike steder hvor kamphandlinger fant sted.

Dette er AR-teknologi

Hva er ar teknologi?

AR står for augmented reality og oversettes til "utvidet virkelighet" på norsk. AR kombinerer virkeligheten med en digital virkelighet via en digital skjerm, ofte en mobiltelefon. Ved hjelp av en app eller QR-kode kan du få det digitale inn i de ekte omgivelsene dine.

I forprosjektet har kamphandlingene ved Høyde 620 og Narvik havn blitt implementert i testapplikasjonen hvor det er 3D-modeller og animasjoner utviklet i forbindelse med filmen Kampen om Narvik.

Når den fullverdige applikasjonen er ferdig utviklet vil den besøkende kunne bevege seg mellom ulike lokaliteter og skal da kunne oppleve krigshandlingens forløp på de ulike steder og i ulike faser.

Den prioriterte målgruppen for dette formidlingsprosjektet er ungdom, og målet er at besøkende skal få en helhetlig forståelse av kamphandlingene i Narvik.

Forprosjektet har kostet 214.000 kroner, og hvor Nordland fylkeskommune har gått inn med 95.000 kroner, viser dokumenter fra fylkeskommunen.