– Vi ligger svært bra an med vaksineringen, forteller Hanne Malme, enhetsleder for forebyggende helsetjenester i Narvik kommune

Forrige uke fikk kommunen tilsendt 4000 doser av vaksinen, og i løpet av denne uken har 1500 narvikinger fått andre dose av vaksinen.

Tilgangen på flere vaksiner har også ført til at stadig flere har fått fremskyndet timen for 2. dose, og ifølge Malme er kommunen så godt som på minimumsintervallet på fire uker mellom hver dose.

Kaller inn flere

At Kommunen nå får tilgang til flere doser medfører at folk som venter på dose to får innkalling til ny time. Opprinnelig var det satt opp 12 uker imellom første- og andre dose.

Men hun påpeker at kommunen vil kalle inn til vaksinetime på SMS, og at de følger Folkehelseinstituttets føringer som betyr at de som har ventet lengst på andre dose vil bli kontaktet først.

– Det betyr at vi neste uke starter med å sende ut SMS til de som opprinnelig hadde fått time i oktober, opplyser Malme.

Fredag meldte Narvik kommune at det er satt til sammen 27092 vaksinedoser i Narvik. 15381 personer har fått dose en, mens 11711 nå har fått andre dose.

Malme kan fortelle at det virker som at det er nå lite respons på personer som ønsker å få første vaksinedose, noe som kan indikere på alle som har ønsket vaksine nå har fått tilbud.

– Men det er viktig å understreke at dersom man ikke har fått vaksine og ønsker det om å registrere seg, påpeker Malme. Dette gjøres på kommunens nettsider.

Fornøyd med vaksineringen

Da kommunen startet med vaksineringen lå det ingen manualer på hvordan dette skulle gjøres.

– Vi er veldig fornøyd med hvordan vi har klart å håndtere vaksineringen med et system som har gått raskt og effektivt, mener Malme.

Hun påpeker derimot at de må forholde seg minimumsnivået på fire uker, og kan dermed ikke si når de forventer å være ferdig med å tilby dose to til befolkningen i Narvik.

– Mye er avhengig av hvor mange doser som vi får tilganger til, sier Malme.

Første med Moderna-vaksine

Denne uka fikk Narvik også tilsendt mindre doser fra Pfizer, og torsdag ble de første dosene av Moderna satt i Narvik.

Narvik kommune gikk ut i forrige uke ut med informasjon om at det ikke er anledning til å selv velge hvilken type vaksine man får.

– Å kombinere vaksiner gir like god beskyttelse, og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent. Pfizers og Modernas vaksiner er like typer, altså mRNA vaksiner, skrev kommunikasjonsrådgiver Kristoffer Klem Bergersen i en pressemelding.

NRK meldte torsdag at i Lofoten opplevde vaksinører stor skepsis blant folk som ikke ønsket å kombinere ulike produsenter, og flere valgte å forlate uten å ta andre dose.

I Narvik kan enhetslederen for forebyggende helsetjenester opplyse om at de ikke har hatt noen tilfeller hvor folk har vært skeptisk til å sette Moderna-vaksine.