Nå er det urolige tider, med Russlands krigføring som et usikkerhetsmoment for oss alle. Da blir temaet beredskap naturlig nok satt på dagsorden for fullt. Da vil jeg understreke at Senterpartiet over lang tid har vært opptatt av beredskapstenking generelt og matberedskap spesielt.

Vi forstår at beredskap er noe vi må tenke på i fredstid, slik at samfunnet vårt skal være beredt på kriser og kriger. Dessverre har forståelsen for mulige kriser og konsekvensene av slike vært dårlig fra andre hold. To eksempler: Vi vil ha en skikkelig gjennomgang av den totale beredskapen i Norge for å kunne gjøre nødvendige forbedringer. Under forrige regjering foreslo vi derfor flere ganger å sette ned en totalberedskapskommisjon, men fikk som svar fra Høgre-regjeringa at temaet var godt ivaretatt. Det var det ikke. Vi foreslo også å opprette matkornlager, men Erna Solberg svarte at det er nok fisk i havet.

Denne holdninga fra Solberg og Høgre er trist. Særlig fordi H i kompaniskap med Frp, V og Krf også viste en kronisk manglende vilje og evne til å satse på norsk landbruk.

Det er viktig å kombinere beredskapslagring av matkorn med å ha sterkt landbruk i alle deler av landet. Den viktigste matberedskapen er tross alt å ha en jevn nasjonal matproduksjon, mest mulig basert på norsk fôr og norske innsatsvarer. Kjøttet, melkeproduktene og egga vi får fra husdyrhold er sammen med den verdifulle fisken helt avgjørende for at vi nordmenn skal ha nok tilgang til energi i krisetider. Matkornlager er en del av den totale matberedskapen.

Senterpartiet kommer til å arbeide for bedre beredskap framover, også når det ikke pågår kriser. I regjeringserklæringa til Senterpartiet og Ap fra oktober i fjor slo vi fast at vi ville sette ned en totalberedskapskommisjon. Dette har vi allerede gjort, og denne kommisjonen skal gjøre en grundig jobb. Vi varsla også at vi ville opprette beredskapslager for matkorn igjen. Det er bra at landbruksminister Sandra Borch under Kornkonferansen i januar varsla at det så raskt som mulig vil komme et forslag til Stortinget om hvordan dette skal gjennomføres i praksis.

Bøndene gjør en fenomenal innsats for oss alle over hele landet. For at vi skal ha en god totalberedskap, må vi jo ha god matberedskap. Derfor vil Senterpartiet og Ap sammen i regjering løfte landbruket ved å tette inntektsgapet mellom bøndene og andre grupper. Å satse på landbruket er å satse på framtidas Norge og sikre innbyggerne nok mat både i fredelige tider og i krisetider.