Vil ikke åpne for salg av masser fra kraftverket

SJOKKERENDE: Påtroppende ordfører Eva H. Ottesen (Ap) sammen med Roy Josefsen (t.v.) og Roger Markussen håper at Sp-flertallet gjennom de fire siste årene ikke har solgt de beste massene, og at det kanskje for det meste bare er grusmasser igjen til kommunens egne vedtatte formål fra 2011. Foto: Harold Jenssen

SJOKKERENDE: Påtroppende ordfører Eva H. Ottesen (Ap) sammen med Roy Josefsen (t.v.) og Roger Markussen håper at Sp-flertallet gjennom de fire siste årene ikke har solgt de beste massene, og at det kanskje for det meste bare er grusmasser igjen til kommunens egne vedtatte formål fra 2011. Foto: Harold Jenssen

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Gratangen formannskap har enstemmig vedtatt at det ikke skal åpnes for salg av gjenværende masser i deponi etter utbyggingen av Fossan kraftverk.

Kommunal regi

Gratangen formannskap var samlet til sitt siste møte sist mandag og vedtok enstemmig at det ikke skal åpnes for salg av resterende masser i deponi etter utbyggingen av Fossan kraftverk.

Det ble også vedtatt at massene holdes av til bruk i kommunal regi på kommunale arealer. Rådmannen kommer tilbake med politisk sak i begynnelsen av 2017 med status på eventuelt gjenværende masser på det tidspunktet, og eventuelt planlagt bruk.

Prioriterte formål

Gratangen kommunestyre med Eva Ottesen som ordfører for et Ap-flertall, vedtok 3. mars 2011 følgende bruk av tunellmasser fra Fossan kraftverk:

1. Bygging av gang- og sykkelvei i Gratangsbotn.

2. Oppbygging og forsterkning av Kvernmoveien over Fjelldalmyra.

3. Masseutskiftning på Øseveien fra E6 til «Ankerakkorden» like nedenfor Dolomittveien.

4. Masseutskiftning ved og rundt Eliborg kulturhus og bygging av vei i Eliborg boligfelt.

5. Dersom det fortsatt er masser til overs, anviser Gratangen kommune lagerplass/tipp på Langmyra Næringspark.

Ny politisk ledelse

Høsten 2011 blir det valgt nytt kommunestyre, og hvor Sp får overveldende flertall med Ronny Grindstein som ordfører.

I kommunestyremøte 20. august 2012 gjøres følgende vedtak:

1. Gratangen kommune holder av ca. 7000 kubikkmeter tunellmasser til gang- og sykkelvei i Gratangsbotn, og ca. 6000 kubikkmeter til øvrige kommunale formål. Massene legges i hoveddeponi dersom de ikke kan fraktes direkte til brukssted,

2. Øvrige masser frigis til andre, allmennyttige formål

prioriteres. (eksempelvis parkeringsplass barnehage)

3. Masser i hoveddeponi, som det ikke foreligger plan for bruk av innen august 2013, frigis til andre, allmennyttige formål prioriteres.

4. Formannskapet delegeres fullmakt til å vedta premisser for tildeling av disponible masser til private aktører.

Inntil retningslinjer er vedtatt, stoppes all utkjøring til private aktører.

Formannskapet vedtok retningslinjer i møte 4. september 2012 hvor det blant annet heter:

Rådmannen gis fullmakt til å tildele masser til private formål opp til 200 kubikkmeter. Tildelinger ut over 200 kubikkmeter skal godkjennes av formannskapet. Private aktører betaler en minstepris på kr. 500,- for inn til 50 kubikkmeter. Utover dette betales det kr. 10,- pr. kubikkmeter.

Kaotisk situasjon

I fireårsperioden som nå er gått, er det ikke foretatt noen fysiske inngrep i terrenget for tilrettelegging av gang- og sykkelveien i Gratangsbotn. Troms fylkeskommune har trukket tilbake tilsagnet om et tilskudd på 5.4 mill. kroner, så kommunen må starte på nytt for å få tilgang på nye midler til dette tiltaket.

Oppbygging og forsterkning av Kvernmoveien over Fjelldalmyra er ikke gjennomført, og det er ikke foretatt masseutskifting på Øseveien og rundt Eliborg, og heller ikke bygd vei til Eliborg boligfelt. Overskuddsmasser er ikke lagret på kommunens lagerplass på Langmyra Næringspark.

Dårlig magefølelse

Ordfører Ronny Grindstein (uavh.) uttrykte i formannskapet at han var bekymret for prosessen og måten disse steinmassene var disponert på. Han håpet noen hadde oversikt over hva som hadde skjedd, og poengterte at han ikke var bekvem med måten saken var håndtert på.

Hvilke typer masser har vi igjen, spurte Grindstein og fryktet at man hadde gitt bort den gode fyllmassen. Han var derfor enig i rådmannens innstilling om å stoppe videre salg av masser som er igjen. Ordfører Grindstein var veldig usikker på om det var nok steinmasser igjen til kommunens egne formål, noe som i alle fall ga han en dårlig magefølelse.

Gjør som 7.400 andre - følg Fremover på Facebook og få siste nytt først

Artikkeltags