Frykter kraftselskap tapper innsjøen for så mye vann at fisken dør

Beboere i Gratangen er bekymret for at Øsevatnet i Gratangen tappes for vann og ødelegger livet i elvene. Ifølge Øyvind Strøm i Hålogaland Kraft skyldes forandringene som folk registrerer, været.