I 1857 ble gammen på Skifte bygget. Nå skal den restaureres

GAMMEL: Slik så gammen ut i 1971. Etter det har den blitt restaurert. Med 70.000 kroner fra Sametinget håper grunneier, kommune og historielag at gammen på Skifte kan restaureres og stå i mange år til. Bildet er fra fotosamlinga til UiTs universitetsmuseum.

GAMMEL: Slik så gammen ut i 1971. Etter det har den blitt restaurert. Med 70.000 kroner fra Sametinget håper grunneier, kommune og historielag at gammen på Skifte kan restaureres og stå i mange år til. Bildet er fra fotosamlinga til UiTs universitetsmuseum. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Får 70.000 kroner til å restaurere den over 150 år gamle gammen på Skifte.

DEL

Johan Fredrik Mikkelsen var en av 150 barn som ble sendt fra Tornedalen på begynnelsen av 1800-tallet i håp om å finne et bedre liv og unngå sultedøden.

Rundt 1857 bygde han en gamme på Indre Skifte, der han flyttet inn med kona Berit Maria.

I nyere tid har gammen blitt et kulturminne, og et populært friluftsområde for turgåere.

Et viktig kulturminne

Dette går fram av prosjektbeskrivelsen som er levert i søknaden til Sametinget om tilskudd til å restaurere gammen som Mikkelsen bygde for 162 år siden.

«Søker er grunneier Yngvar Mikkelsen, som sammen med Gratangen kommune, Gratangen historielag, Sametinget m.fl. ønsker å ivareta Skifte-gammen som et viktig sjøsamisk kulturminne», står det i søknaden.

Grunneier Mikkelsen har gitt kommunen fullmakt til å søke om finansiering og initiere tiltak ved gammen.

Nå har Sametinget vedtatt å støtte et forprosjekt med 70.000 kroner. Forprosjektet skal utarbeide en søknad for restaurering og utbedring av den over 150 år gamle gammen. Et eventuelt hovedprosjekt skal etter framdriftsplanen i søknaden, foregå i 2020–21.

Formidling av sjøsamisk historie

Av kostnadsoverslaget i søknaden går det fram at de trenger totalt 100.000 kroner for å finansiere forprosjektet. De resterende 30.000 kroner skal ifølge planen komme fra Gratangen kommune.

Pengene til forprosjektet, skal blant gå til å ansette en prosjektleder på fulltid i én måned.

«Skifte-gammen er godt egnet for formidling av sjøsamisk historie i Gratangen/Astafjord-området», står det om samfunnsnytten til prosjektet.

Prosjektet skal styrke formidlingen av tradisjonell sjøsamisk kultur, og skal ifølge søknaden vise bærekraftig bruk av naturressurser knyttet til kyst og kystfiske.

Historien om Johan Mikkelsen på Skifte har blitt til både bok og teater, og Mikkelsen dukker også opp i en sak om et mysterium fra fortida hos NRK Troms fra 2014.

Send inn tekst og bilder «

Del tekst og bilder fra din kulturopplevelse med oss, eller send forhåndsstoff til redaksjonen

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken