I Nordland fylke blir 15 fergestrekninger gratis 1.juli Dette er en sak som Senterpartiet har frontet i mange år og som vi gjennom samarbeidet i regjeringen setter ut som praktisk politikk. Et viktig og nødvendig distriktspolitisk virkemiddel for befolkning og næringsliv i kystkommuner i Nordland.

Senterpartiet ha nå vært i regjering og styrt landet i ei krevende tid med utfordringer som har skapt en usikkerhet som ingen hadde veil sett seg bare for 4 måneder siden. Krigen i Ukrania er en konflikt som selvfølgelig er verst for befolkningen der krigen foregår, men som også gir store utfordringer for hele og verden og selvfølgelig Norge.

Vi må selvfølgelig yte bistand til Ukrainias befolkning og som mange andre land bistå med ressurser til Ukraina med ressurser til deres forsvar.

På tross av dette har den nye regjeringen levert på mange saker. Vi har stoppet og reversert den statlige sentraliseringen i forhold til sammenslåing av fylker og kommuner.

Når det er sagt er Senterpartiet klar at eventuelle sammenslåinger av kommuner må være et initiativ og ønske i den enkelte kommune. Tvangsgifting fører ofte ikke noe godt med seg.

For Nordland Senterparti har gjenoppretting av Campus Nesna vært ei sak som har hatt stort engasjement og vi ser i dag statsråds Borten Moes klare tale og vedtak om kongelig resolusjon fører til at skolen er i full drift for å fortsette sin 100 års tradisjon med høyere utdanning.

Statsråd Sandra Borch fikk også i havn et historisk godt landbruksoppgjør som var utrolig viktig før næringa. Landbruket er viktig i Nord Norge både med hensyn til matvareberedskap, men også ved å ta vare på det fantastiske kulturlandskapet vi har. Distriktslandbruket er viktig i Nord Norge . VI har store utmarksressurser som kan i langt større grad enn nå kan brukes til å produsere mat. Landbruksnæringa har over mange år vært innovativ og her aktivt med å ta sin rolle i klimareduksjon. Kan her spesielt nevne Biogass anlegge som bønder i Sømna har tatt initiativ til.

Vi har nå et næringsliv som går godt i Nord Norge og vi har mange spennende industriprosjekt som planlegges. Vi har en region med store grønne kraftressurser og for å møte det grønne skifte med elektrifisering har vi her et ekstra fortinn som er viktig å utnytte.

I statsbudsjettet for 2022 som ble vedtatt høsten 2021 fikk Nordland fylkeskommune større økonomisk handlingsrom enn i forslaget som var utarbeidet av Høyreregjering.

Når vi tillegg ved at regjeringen har et mål om å gjøre tilgangen til høykapasitets internett til en rettighet på lik linje med strøm, og sikre at alle husstander der det bor fastboende skal ha tilgang til høyhastighetsbredbånd innen 2025 er dette grep som er med på å fremme en god og nødvendig distriktspolitikk.

Med vennlig hilsen

Karl-Hans Rønning
Gruppeleder Senterpartiet Nordland fylkesting