Alkoholflom over svenskegrensen

Det handles trolig 10–12 millioner liter alkoholholdig drikke på andre siden av grensen. Men stadig flere vil ha kortreist drikke.