Mangler 100 frivillige til den nye Narvik-festivalen

Sommerfestivalen Haikjeften og lillebror Haitanna trenger engasjerte ildsjeler til å skape historie i Bromsgårdparken.