Kommunen dro på uvarslet tilsyn. Det førte til nytt tilsyn og stenging av skolebygg

Skolen gjorde raskt tiltak etter tilsynet.