Lavangen kommune avlyste anbudskonkurranse. Må betale erstatning og sakomkostninger til entreprenør

Artikkelen er over 1 år gammel

Lavangen kommune tapte både i tingretten og Hålogaland lagmannsrett, og må betale 330.000 kroner for tap fortjeneste. I tillegg må kommunen dekke motpartens saksomkostninger.