Unisont nei fra Narvik om avgift på elbiler

Narvik sier bestemt nei til sin medgarantist Nordland fylkeskommune om å innføre en elbilavgift på Hålogalandsbrua nå.