Rabattsystemet for bompenger skal gjøres om. Dette betyr det for deg

Bompengeinnkrevingen i Leirvik er allerede i gang. Nå skal rabattsystemet endres.

Bompengeinnkrevingen i Leirvik er allerede i gang. Nå skal rabattsystemet endres.

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Bestill Fremover+ i 8 uker for kun 99,- og få tilgang til alt digitalt innhold

Det skal innføres en omlegging av rabattsystemet i igangsatte bompengeprosjekter. Det er regjeringen som kom med forslaget, og Stortinget har sagt ja.

Standardiseres

I det nye systemet legges det opp til at rabattene skal standardiseres, og at lokale særordninger skal fjernes.

Det kommer frem i et brev til Narvik kommune fra Statens vegvesen Region nord.

Prosjekter som er lagt frem for Stortinget etter 6. november 2015 har fått standardiserte rabattordninger.

Målet er også å legge om rabattsystemet også for inngåtte avtaler, som Hålogalandsbrua.

Dette krever imidlertid et lokalpolitisk vedtak.

Statens vegvesen jobber med det faglige grunnlaget for omleggingen, og sender saken over til berørte kommuner og fylkeskommuner i løpet av 2016–2017.

Målet

Dagens rabattsystem er svært komplisert. Det finnes mange lokale avtaler, og rabattene varierer fra 5–50 prosent.

I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger.

Omleggingen vil bety en forenkling av innkrevingssystemet, og redusere administrasjons- og innkrevingskostnader.

Målet er at mer av bompengene skal gå til veibygging.

Det er også et mål at ordningen skal bli mer forutsigbar for trafikantene, og rette opp uheldige fordelingseffekter.

Rabatten

Omleggingen betyr at tilleggsavtaler om lokal rabatt avvikles.

Den generelle brikkerabatten økes fra 10–20 prosent for kjøretøy under 3500 kilo og alle personbiler, uavhengig av vekt – som er registrert i kjøretøygruppe M1 (takstgruppe 1 i nytt system).

I dag er brikkerabatten på Hålogalandsbrua 13 prosent. Omleggingen fører altså til en høyere brikke-rabatt enn i dag.

Det nye systemet legger ikke opp til brikkerabatt for tunge kjøretøy, unntatt biler i kjøretøygruppe M1 (takstgruppe 2 i det nye systemet).

Dette skyldes at formålet med brikkerabatt på tunge kjøretøy var å få flere til å bruke bompengebrikke. Nå er brikken obligatorisk, og da mener Staten at hensikten med rabatten er borte.

Det er lagt til grunn at ingen gruppe og/eller bransje skal komme vesentlig dårligere ut enn i dag.

Det er også lagt opp til utvidet bruk av månedlig passeringstak og timesregel. Dette skal kunne veie opp for ulempene en del trafikanter opplever når lokale avtaler avvikles.

Slik skal omleggingen gjennomføres:

Statens vegvesen Vegdirektoratet har fått fullmakt av Samferdselsdepartementet til å endre takster og rabatter for igangsatte prosjekter der det foreligger lokalpolitisk tilslutning til en slik omlegging. Vi legger opp til følgende overordnede prosess for omleggingen:

1. Statens vegvesen, ved den respektive regionen, utarbeider faglig grunnlag for omleggingen til det nye systemet for aktuelle bompengeprosjekter. 

2. Det faglige grunnlaget med forslag til lokalpolitiske vedtak oversendes Vegdirektoratet for gjennomgang og kvalitetssikring.

3. Etter at grunnlaget er kvalitetssikret i Vegdirektoratet, oversendes det faglige grunnlaget til berørte kommuner og fylkeskommuner for behandling.

4. På bakgrunn av lokalpolitiske vedtak, fatter Vegdirektoratet nye takstvedtak overfor det respektive bompengeselskapet.

Vegvesenet legger opp til at arbeidet skal skje i tett dialog med berørte bompengeselskap.

– Det er imidlertid viktig å understreke at bompengeselskapene selv ikke har noen formell myndighet til å avgjøre hvorvidt det skal legges om til nytt rabattsystem eller ikke. Det vil være opp til lokalpolitisk ledelse i berørte kommuner og fylkeskommuner å avgjøre dette. Bompengeselskapene må forholde seg til de enhver tidgjeldende takstvedtak, presisere Vegvesenet i brevet til Narvik kommune.

Hold deg oppdatert uansett hvor du er. Last ned Fremovers app og få varsel på mobilen om blant annet store nyheter, trafikkulykker og stengte veier i regionen.

App for iPhone

For Android

Artikkeltags