– Vi merker ikke noe annet enn at det er dyrt

Dette transportselskapet har ikke sett stor nytte i Hålogalandsbrua.