Ekspertutvalg skal avgjøre hvem som må betale

Det vil koste flere titalls millioner å skifte 344 bolter på Hålogalandsbrua. Veivesenet og entreprenøren SRBG diskuterer nå hvem som skal betale for dem.