Frykter lekter kan knekkes i to om den forsøkes hevet

I januar 2015 havarerte en lekter ved Hålogalandsbrua. Eieren, trøndelagsselskapet Johs J Syltern AS, mener det er gode grunner for å la den bli liggende.