– Mye større trafikk enn forventet

Trafikken over Hålogalandsbrua er nesten 30 prosent over det veivesenet har regnet med. Det viser registreringene fra Bompengeselskap Nord AS.