Siden Hålogalandsbrua snart er ferdig må den formelt navnsettes. Det er nå reist en navnesak, der Statens vegvesen anbefaler å videreføre navnet – Hålogalandsbrua. Statens kartverk mener det blir feil, og ser helst at brua blir kalt «Ofotbrua». Du kan lese mer om det her (Pluss).

Under her kan du stemme over hva du mener brua skal hete: