Stopp på brua: Prioriterer tungtransport foran privatbiler

Den neste måneden vil Hålogalandsbrua være stengt i perioder. Når arbeidene skjer på dag heller enn på natt, er det for å skåne tungtransporten.