Aud elsker Hålogalandsbrua: – Det kommer stadig nye og flere kunder

Ett år siden Hålogalandsbrua åpnet. Dette har den betydd.