Lørdag 9. mai ble siste salve sprengt i Ornestunnelen.  Dermed er begge tunnelene inn til Hålogalandsbrua ferdig sprengt. De skal være helt ferdig i løpet av oktober 2015.

Mye arbeid gjenstår

Gjennomslaget i den 330 meter lange Storlikollen tunnel på Øyjord skjedde 18. august i fjor, mens Ornestunnelen altså ble åpnet i begge ender lørdag. Ifølge Statens vegvesen gjenstår det en del arbeid med tunnelene.

– Før disse tunnelene kan åpnes for trafikk skal det bygges inn belysning, vann og frostsikring, vannledninger og drenering og brannvern og tunnelportaler – for å nevne noe, heter det i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Åpner i 2017

Oppbygging av vegbane, rekkverk og skilting skal også på plass før asfalteringsarbeider kan ta til.

Begge tunnelen er regnet med å være ferdig for overtakelse i oktober 2015, men det vil fortsatt være en god stund til de åpner for trafikk.

– Ny veg og tunneler åpner for trafikk samtidig som Hålogalandsbrua åpner høsten 2017.