Da bilen kjørte på gang- og sykkelveien, rykket politiet ut