Bruentreprenøren dømt til å betale 2,4 millioner kroner

Ofotren tingrett har dømt den kinesiske entreprenøren SRBG til å betale erstatning på 2,4 millioner kroner til et dansk selskap som var engasjert til arbeider på Hålogalandsbrua.