Må skifte ut 342 bolter på Hålogalandsbrua

Veivesenet krever at entreprenøren må skifte alle de 342 boltene i kabelfestene på Hålogalandsbrua. Arbeidet vil gå over lang tid, men vil ikke få konsekvenser for trafikken.