Har tatt inn ti millioner mer enn forventet på brua

Da Stortinget sa ja til bompenger på Hålogalandsbrua, var det med en forventet inntjening på 94 millioner kroner i året. Det kan bli 15 millioner mer viser tallene så langt.