I Hamarøy har et enstemmig kommunestyre vedtatt 200.000 kroner til privatpersoner som ønsker å bygge eller renovere.

– Som ordfører håper jeg ryktet sprer seg slik at ordningen blir kjent, uttalte ordfører Britt Kristoffersen til Avisa Nordland.

Hun ønsker sårt nye innbyggere til kommunen.

Pizzalotteri

Kanskje ikke like fristende, men med samme mål, lover ordfører Terje Bartholsen i Evenes at den som melder flytting til Evenes blir den ærefulle deltaker i et pizzalotteri. Det er imidlertid en streng tidsfrist som de som vil være med på lotteriet; Innen 1. juli må alle papirer og bilde av flyttemeldingen være sendt kommunen.

Deltakelsen i pizzalotteriet er alvorlig ment, selv om humoren ligger tykt smurt ut over.

– Noe alle sliter med

– Det er greit å være litt humoristisk, legger Bartolsen til, selv om budskapet er seriøst.

– Det vil alltid være en del folk som bor i kommunen som av en eller annen grunn ikke har meldt flytting. Dette er noe alle kommuner sliter med.

– Og det er ikke alle som forhaster seg heller, sier evenesordføreren.

Pizzalotteriet er annonsert på kommunens hjemmeside og spredd på sosiale medier. Terje Bartholsen sier det er ment som en påminnelse til den eller de som som bor i kommunen – og som skulle ha meldt flytting.

Datoen for å kunne delta i lotteriet er heller ikke tilfeldig.

– 1. juli er en kjempeviktig dato. Antall innbyggere innen denne datoen legger hovedpremisset for inntjeningen til kommunen neste år.

Tilbud til innbyggerne

De statlige overføringene følger i hovedsak antall innbyggere som kommunen har, og det er de økonomiske overføringene som i stor grad avgjør størrelsen og kvaliteten på tilbudene som kommunene kan gi sine innbyggere.

Bartholsen sier han har stilt mange spørsmål om hvor mye hver innbygger er verd i statlige overføringer, men fått til svar at «det er umulig å svare på».

– Det avhenger av veldig mange variabler, men la oss nå si at at hver innbygger representerer statlige overføringer på 50.000 kroner. Ti innbyggere gi oss med andre ord en halv million kroner ekstra – som vi kan gi tilbake i tjenester til innbyggerne.

– Og hvis bare én melder flytting etter dette så har vi i alle fall finansiert pizzaeskene, slutter ordføreren humoristisk.