Gå til sidens hovedinnhold

Hamarøy reagerer på fergeforslag: – Kostnadene med en slik omlegging bagatelliseres, og formannskapet tror en slik omlegging vil kreve milliardinvesteringer

Artikkelen er over 1 år gammel

Tirsdag sto Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen frem i Fremover og foreslo å flytte E6-ferga mellom Skarberget og Bognes til Kjøpsvik.

– Vi kan rett og slett flytte E6. Det handler om å omprioritere fergeressursene, skru ut noen skruer og bytte om på skiltene, så har vi fått en langt bedre og mer stabil E6 gjennom denne delen av fylket, sa Johansen blant annet.

Det han i realiteten foreslår, er å legge død trafikken på fergesambandet Skarberget-Bognes, og i stedet sette ferga MF «Melshorn» inn i pendeltrafikk sammen med søsterskipet «Vardehorn» på sambandet Kjøpsvik-Drag.

Les også:

Les også

Vil flytte E6-ferga mellom Skarberget og Bognes til Kjøpsvik

– Reagerer kraftig

Hamarøy formannskap har reagert på dette forslaget, og har sendt en uttalelse signert Hamarøy-ordfører Jan-Folke Sandnes til Fremover.

– Vi reagerer kraftig på Tysfjord-ordførerens utspill, skriver Sandnes innledningsvis.

Formannskapet stiller seg blant annet undrende til at man kan hevde at man kan unngå milliarder i fremtidige investeringer ved den foreslåtte endringen.

– Kostnadene med en slik omlegging bagatelliseres, og formannskapet tror en slik omlegging vil kreve milliardinvesteringer på traseen Kjøpsvik – Sætran. Denne strekningen er ikke bygd etter de krav som stilles i dag til stamveinettstandard. At man har planlagt oppgradering av tunnelene på strekningen for 300 millioner kroner, som en følge av strengere sikkerhetskrav vil en ikke kunne unngå uansett.

Uttalelsen

Her er uttalelsen i sin helhet:

Hamarøy formannskap viser til artikkel publisert i Fremover og Avisa Nordland sine nettaviser i dag.

Hamarøy formannskap reagerer kraftig på Tysfjord-ordførerens utspillet om å legge om E6- traseen, som i dag går over fergesambandet Bognes- Skarberget, til ny trase over fergesambandet Drag-Kjøpsvik.

Formannskapet opplever dette som en måte å flytte fokuset fra oppstarten av reguleringsplanarbeidet for ny tunnel gjennom Ulvsvågskaret, til nye debatter om E6 mellom Mørsvikbotn – Ballangen.

Hamarøy formannskap viser til konklusjoner dratt i KVU for E6 Mørsvikbotn – Ballangen, hvor en prioriterer fremtidig fergefri kryssing av Tysfjorden etter den ytre trase dvs. i området hvor E6 krysser fjorden i dag.

Videre opplever Hamarøy formannskap at Tor-Asgeir Johansen, som leder av Ofoten regionråd, bryter med uttalelsen fra Ofoten regionråd og Salten regionråd gjort i felles regionrådsmøte på Hamarøy den 2. – 3. juni 2016, som var en uttalelse til nå gjeldende NTP.

Her ble det blant annet uttalt:

Ofoten og Salten regionråd viser til vedtatt KVU for E 6 Mørsvikbotn-Ballangen og forventer at denne følges opp i perioden. Det er mange flaskehalser på strekningen som må utbedres for å sikre næringstransportene som utgjør 25 % av ÅDT (årsdøgntrafikk) en trafikksikker, miljøriktig og effektiv transportåre herunder også en fergefri E 6. Utbedringene bør følge rekkefølgebeskrivelsen i KVU-en. Vår region er den eneste der E6 er delt med ferge. Det er gledelig at det skal vurderes langt hyppigere avganger på denne enn i dag, men visjonen om en fergefri E 6 må følges opp i neste NTP og vil kunne dra nytte av kunnskapen fra planleggingen av fergefri E 39. En fergefri E 6 vil være viktig i en nordområdesatsing.

Hamarøy formannskap stiller seg også svært undrende til at man kan hevde at ved den foreslåtte endringen vil unngå milliarder i fremtidige investeringer.

Kostnadene med en slik omlegging bagatelliseres, og formannskapet tror en slik omlegging vil kreve milliardinvesteringer på traseen Kjøpsvik – Sætran. Denne strekningen er ikke bygd etter de krav som stilles i dag til stamveinettstandard. At man har planlagt oppgradering av tunnelene på strekningen for 300 millioner kroner, som en følge av strengere sikkerhetskrav vil en ikke kunne unngå uansett.

Hamarøy den 29. mai 2019

Jan-Folke Sandnes

Ordfører

Kommentarer til denne saken