Vil ikke diskutere ny deling av Tysfjord

- Vi forholder oss til kommunegrense fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.