Jubel i sametinget

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Sametinget og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er enige om ny kommunegrense mellom Hamarøy og Narvik. Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen er fornøyd med løsningen, som blant annet gir en sterk lulesamisk forvaltningskommune skriver sametinget i en pressemelding.

Enige

I konsultasjonene om ny kommunegrense mellom Hamarøy og Narvik, ble det mandag 16. april oppnådd enighet mellom Sametinget og departementet.

Ny grense blir alternativ D i utredningen til Fylkesmannen i Nordland, som gir en sterk lulesamisk forvaltningskommune. Nye Hamarøy vil med det være den eneste kommunen som forvalter lulesamisk språk i hele landet, og som skal tilby språktjenester til sin befolkningen.

Sterk

- Dette gir en sterk og helhetlig lulesamisk kommune. Hamarøy vil være sentral i vitaliseringen av det lulesamiske språket. Vi er opptatt av at kommunen skal ha gode forutsetninger i dette viktige arbeidet, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

- Det er viktig at Hamarøy kommune får de mulighetene som de trenger til å utvikle seg i tråd med kommunereformens mål. Sametinget har vært opptatt av å sikre at begge kommunene i den nye løsningen får et utgangspunkt som gjør dem bærekraftige og robuste for fremtiden, sier sametingsråd Silje Karine Muotka, ansvarlig politiker for regionalpolitikk på Sametinget.

Vil sikre samiske rettigheter i Tysfjord

Sametinget og innbyggerinitiativet i Tysfjord har i spørsmålet som angår delingen av Tysfjord, understreket mulighetene for å samle det lulesamiske miljøet i de vestlige områdene av Tysfjord med det lulesamiske miljøet på Hamarøy.

- Man har i tidligere prosesser identifisert de samiske områdene i Tysfjord og gått igjennom den historiske bruken av disse områdene. Den nye kommunegrensen sørger for at de samiske tradisjonelle områdene blir samlet i én og samme kommune. Dette vil gi en mer helhetlig forvaltning av samiske interesser, sier Mikkel Eskil Mikkelsen.

Under møtet med departementet diskuterte man også hvordan de samiske innbyggerne i kommunen skal beholde de rettighetene som følger språkforvaltningsområdene, når de østlige områdene av Tysfjord nå skal inn i nye Narvik kommune.

- Dette er noe som vi vil følge opp videre med departementet og Narvik kommune. Det kan ikke være slik at innbyggerne mister rettigheter på grunn av endringer av kommunegrenser, avslutter Mikkelsen.

Artikkeltags