– Fra august kommer både kommunikasjonsrådgiver og trainee i sving for å gjøre overgangen til nye Hamarøy så god som mulig.

Det melder fellesnemnda for sammenslåing av Hamarøy kommune og Tysfjords vestside i en pressemelding tirsdag morgen.

1. august starter Tore Løding (42) i jobben som kommunikasjonsrådgiver, mens Beate Nordås (23) kommer til prosjektet nye Hamarøy kommune som trainee gjennom Trainee Salten.

Tore Løding kommer opprinnelig fra Hamarøy, og er utdannet journalist. Siden 2002 har han vært lærer i mediefag på videregående skole i Tromsø.

 

– Min jobb blir å sørge for god og hyppig informasjon til alle som er berørt av sammenslåingen. Dialog blir kanskje det viktigste stikkordet. De det gjelder må få bidra med sine synspunkter, sin kunnskap og konstruktive innspill, sier han i pressemeldingen.

I pressemeldingen opplyser han samtidig at han mener Hamarøy har forutsetningene til stede «for å bli en veldig bra kommune.»

Beate Nordås kommer fra Mosjøen, og har studert økonomi og administrasjon på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Hun fullfører nå en master om intern omdømmebygging i offentlig sektor.

– Utdannelsen og ikke minst masteroppgaven kommer garantert til nytte. Jeg gleder meg til å flytte til Hamarøy og komme i gang, sier hun i pressemeldingen.

Fra august vil staben som skal jobbe med nye Hamarøy kommune bestå av:

  • Prosjektleder Ørjan Higraff
  • Intern prosjektleder Kurt-Helge Johansen
  • Prosjektmedarbeider Eva Larsen
  • Kommunikasjonsrådgiver Tore Løding
  • Trainee Beate Nordås

I samme pressemelding opplyser prosjektet for sammenslåing av Hamarøy og Tysfjords vestside at de også kjøper interne ressurser fra de to kommunene, og vil leie inn andre nødvendige tjenester.

– I løpet av mai lyses det ut stilling som prosjektmedarbeider med spesielt ansvar for næringsutvikling, opplyser de videre.