Har søkt om tillatelse til å bygge 1.400 kvadratmeter butikk: – Stort gjennombrudd

For en måned siden vedtok bystyret i Narvik detaljreguleringen for Skistua 7 – tomta der Nedre Fjellheisstasjon lå. Nå har utbyggeren allerede levert inn søknad om rammetillatelse for prosjektet.