Oppsøker du en nærbutikk i Distrikts-Norge lørdag 15. oktober, er det gode muligheter for at du finner halve bygda i og rundt butikken. Lørdag 15. oktober feirer nærbutikker over hele landet kundene sine, som vel å handle lokalt. Det er handlefest på nærbutikken, og du er invitert!

Det er grunn til å feire. Butikken er nemlig mye mer enn butikk. Som møteplass, servicesenter og salgssted for dagligvarer og drivstoff har butikken mange funksjoner som er med på å holde liv i bygda. Med post i butikk, medisinutsalg og omsorg for de kundene som trenger ekstra oppfølging, er butikken et helsefremmende tiltak som gjør det mulig for folk å bu lengre hjemme.

Når vi handler på nærbutikken, er vi med på å sikre at tilbudet fins i framtida. Ingen vil holde butikken åpen om den ikke går rundt økonomisk. Likevel er landet fullt av entusiastiske kjøpmenn som er motivert av mer enn butikk. En nærbutikk i Distrikts-Norge er sjelden ei gullgruve. Og den gir sjelden rom for 37,5 timers arbeidsuke og lang ferie. Disse butikkdriverne brenner for bygda si. Di driver butikk fordi bygda trenger mye mer enn dagligvarer. Ditt og mitt bidrag til å sikre det varierte tilbudet i bygda er å gå på butikken, kjøpe matvarer, ta en kaffekopp og prate med naboen.

I over 25 år har det statlige Merkur-programmet vært støttespiller for nærbutikker i Distrikts-Norge. Målet er å drive bygdeutvikling gjennom butikkutvikling. Det skjer gjennom et kompetanse- og utviklingsprogram og gjennom støtteordninger. Det er stor utviklingsvilje i butikkene. Dei siste årene har over 40 butikker investert i ny teknologi som gjør det mulig med selvbetjening og lange åpningstider. Mange butikker arbeider med enøktiltak for å gjøre strømregningene mindre, noe som er avgjørende for framtida for noen. Aller viktigst for framtida er likevel at butikkene får solgt varene sine. Til bygdefolk, hyttefolk, næringsliv og kommuner.

Butikkene som markerer Handle lokalt-dagen ønsker å takke kundene for at de slutter opp om lokalbutikken. Dagen blir markert på ulike måter. De fleste butikkene tilbyr kaffe og kaker til kundene sine denne dagen. Mange legger opp til ekstra aktiviteter i butikken, og engasjerer frivillige organisasjoner og lokale underholdere. Noen butikker går ut med spesielle tilbud. Andre benytter anledningen til å invitere ordføreren på besøk.

Tar du turen på butikken?