Som Hanne Ingrid beskriver har utbyggingen av vannskraft i Skjomen hatt store innvirkninger på naturen, Ikke bare i fjellet, men også i lavlandet. Ødeleggelsen av Skjoma er nesten ikke til å fatte. Ofotenområdet er blandt de mest utbygde områdene når det gjelder vannkraft.

Vi trenger strøm, men ikke vindkraft som vil fortsette ødeleggelsen av naturen i Ofoten, gi investorer store inntekter fordi staten subsidierer ikke bare byggingen av vindmøllene, men også tilkobling til strømnettet.

I stedet for å skattelegge utbedring av eksisterende vannkraftverk og strømnett, burde heller dette arbeidet vært subsidiert.

SI NEI TIL VINDKRAFT: Fordi det er et stort inngrep i naturen, er støyende, uestetisk og tar liv av fugler og insekter. Toppen er at innbyggerne må være med på å betale for denne utbyggingen!

Bruk din stemme ved neste valg for å verne om naturen!