Det er Indeks Nordland som presenterer tallene basert på de siste oppdateringene fra Statistisk sentralbyrå.

– Som eneste region i Nordland gikk befolkningstallet ned i siste tiårsperiode.

– Bør misunne oss

Reduksjonen ble på 0,8 prosent. I Salten – der Bodø leder an i veksten – økte antallet innbyggere med 5,1 prosent. I Lofoten økte det med 4,1 prosent. Helgeland og Vesterålen kryper derimot ned mot 2011-nivå også de, når de ligger bare 0,26 og 0,2 prosent over innbyggertallet som de hadde for ti år siden.

Selv om Ofoten er jumbo i denne sammenhengen, velger likevel ordfører Terje Bartholsen en annen tilnærming:

– Vi er i en situasjon som jeg tror de aller fleste vil misunne oss: At det skal etableres mellom 600 statlige arbeidsplasser, sier han. Det handler om oppbyggingen av kampflybasen og etableringen av base for de nye overvåkningsflyene.

Offensiv

Kommunen har til og med tatt optimismen inn i budsjettene sine, og har våget å anta at befolkningen skal vokse med over 150 personer; fra dagens rundt 1.350, til over 1.500 frem mot 2022.

Dermed har kommunen tilsynelatende fått mange flere penger å investere for.

Foreløpig er ikke kommunepolitikerne blitt hørt. Siste kvartal falt innbyggertallet med til 1.348.

Bartholsen innrømmer at det er langt fra det som politikerne har ønsket seg, men velger å se fremover.

Boliger

– Det er helt utenkelig at den etableringen som nå skjer på Evenes ikke skal få betydning for hele regionen. Det vil si for Narvik, Evenes, Tjeldsund og Harstad, sier ordføreren når han konkretiserer enda mer hvilke områder han tenker på.

Les også:

I den forbindelse viser han til at det snart skal være en orientering om en betydelig utbygging av forsvarsboliger i Evenes og Tjeldsund.

– Kommunene skal være koordinator når det skal etableres mellom 50 og 80 tjenesteboliger.

– Frem til nå er det signert kontrakter for en milliard kroner for det som skal skje innenfor gjerdene. Nå ser vi at det også begynner å skje noe på yttersiden av dem, sier han med henvisning til de nye boligene.

– Krevende

Kommunen bygger nå ny skole med plass til 250 elever.

I dag er de 140 elever.

– Vi bygger også ny flerbrukshall, sier han og mener kommunen med det viser at den er veldig offensiv.

Så legger han heller ikke skjul på at det byr på utfordringer.

– Vi investerer i påvente av at det skal komme inntekter om noen år. Og det er krevende.

Folk betyr penger

På spørsmål om han opplever det som at det er et godt samarbeid i regionen for å kunne utnytte den situasjonen som er, svarer han:

– Jeg opplever samarbeidet som godt, men frem til nå har det vært mye snakk om forventninger.

Les også: Hva skal kvinnene med Nord-Norge?

Hans oppfordring til regionen er å sørge for at det er gode utdanningsmuligheter og tilbud som gjør at familier slår seg ned i Ofoten.

– Målet må være minst mulig pendling, og så mange fastboende som mulig. Det er innbyggertallene som sikrer inntekter til kommunene – og dermed at tjenestetilbudet kan styrkes, er hans påminning.