Har inngått kontrakt om to daglige turer

Nå gjenstår det bare å skaffe til veie en båt før Evenes Buss AS kan forlenge bussruta mellom Evenes Lufthavn og Evenesvika til Kjeldebotn.