Rå Biopark er det største miljøsamarbeidet i Nord-Norge. Bak etableringen står de seks avfallsselskapene Hålogaland RessursselskapIKS (33,40 %), Remiks Miljøpark AS (33,40 %), Reno Vest IKS (14,20 %) Avfallsservice AS (12,00 %) Lofoten Avfallsselskap IKS (5,00 %) og Finnmark Ressursselskap (2,00 %).

– Dette er en milepæl for nordnorsk næringsliv. Samarbeidet mellom oss og Barents Naturgass er ikke bare en langsiktig avtale om salg og distribusjon av biogassen som vi skal produsere, men også et enormt viktig bidrag til det grønne skifte i nord. – Avtalen med Barents Naturgass er en bekreftelse på at Rå Biopark er et godt prosjekt og at man nå er veldig nær realisering av et stort fornybart energieventyr, sier daglig leder Sigve Daae Rasmussen i Rå Biopark i en pressemelding.

Salgssjef Mikael Rikstad Iversen i Barents Naturgass er meget godt fornøyd med at de i framtiden også kan tilby kundene et produkt som er hundre prosent klimanøytralt i tillegg til fossil naturgass.

– For oss i Barents Naturgass vil dette bety et paradigmeskifte der vi får inn biogass i produktmiksen vår. For tre år siden var det få som var interessert i å bruke biogass i industrien eller på land- og sjøtransport. Nå skal alle ha det. Derfor er det ekstremt viktig for oss å være en del av dette spennende industriprosjektet i nord.

Fyllestasjon i Bjerkvik

Barents Naturgass sender årlig ut 2000 vogntog med naturgass fra Melkøya til ulike destinasjoner på Nordkalotten. Selskapet leverer energi til 5.000 arbeidsplasser inkludert flere fergesamband. I avtalen med Rå Biopark skal det samarbeides om utbyggingen av et nettverk med fyllestasjoner i Nord-Norge, står det i pressemeldingen.

Blant de stedene det skal startes opp fyllestasjoner for biogass er i Bjerkvik, Tromsø og Alta. Enova innvilget i 2022 støtte på vel 19 millioner kroner for fyllestasjonene.

– Det er aktuelt å etablere fyllestasjoner på alle knutepunkter i Nord-Norge. Vi ønsker å opprette dialog med kunder og aktører som er interessert i å ha en fyllestasjon i nærheten, sier Iversen.

Avtalen mellom Barents Naturgass og Rå Biopark har en varighet på ti år med opsjoner på forlengelse. Rammen er på rundt 1,2 milliarder kroner. Barents Naturgass vil omsette all biogass som skal produseres i Skibotn.

Bildeserie

Dypdykk i arkivet: Se hvem som var i avisen for 15 år siden