Nordkrafts høyspentledning i Skjomen er kobla ut for sikkerhets skyld i forbindelse med den pågående skogbrannen i området. Det opplyser vakthavende på Nordkraft.

Det be­tyr, iføl­ge Nord­krafts over­sikt over strøm­stan­ser, at 176 kun­der i Skjo­men er uten strøm for øye­blik­ket. Det ble re­gist­rert klok­ka 14.20 lør­dag.

Vakt­ha­ven­de opp­ly­ser om at det ikke er noen fare på fer­de enda, men at de er på plass på ste­det der­som det skul­le bli be­hov for å bi­stå nød­eta­te­ne i for­bin­del­se med høy­spent­led­nin­ga.

Les også: