– Vi har ikke hatt en større avsporing siden 2005, forteller områdesjef i Bane nor, Thor Brækkan.

Propp

Søndag kveld ble de 30 bakerste vognene i det fullastede toget fjernet og flyttet til LKABs område med hjelp av et lokomotiv som da var hentet ned fra Kiruna.

Saken fortsetter under bildet.

Dermed var proppen inn mot stasjonen fjernet, og person- og godstrafikk kan nå benytte seg av de to innerste sporene.

– Den trafikken kan gå som normalt, opplyser Brækkan.

I formiddagstimene er arbeidet med å rydde spor tre og fire i gang. Toget med 23 avsporede vogner står på spor fire, og Thor Brækkan forteller at anslagsvis 200 meter av jernbaneskinnene må skiftes.

Flere dager

Rundt klokka 12 i dag ankommer folk både fra Statens havarikommisjon og Bane nors egen kommisjon for å finne ut av årsaken til avsporingen.

– Vi fikk tillatelse til å begynne arbeidet med å rydde sporet allerede søndag ettermiddag.

– To av vognene berører også spor tre, og når det er ryddet, kan LKAB komme i gang med transport av malm.

Saken fortsetter under bildet.

Brækkan kan ikke angi mer nøyaktig når det skjer, men i beste fall i løpet av dagen.

Spor fire tror han ikke vil være klar til å bli tatt i bruk før mot slutten av uka.

Avsporingen skjedde søndag ettermiddag.