Har samlet inn en halv million kroner til kreftforskning

Ona Wågen, Elsa Holm og Torill Hansen har, som medlemmer i aksjonskomiteen for «Krafttak mot kreft» i Gratangen, samlet inn en halv million til kreftforskning de siste årene.