Har tatt inn rikelig med bacon, brus og tobakk

ICA butikken ved Riksgrensen har tatt inn rikelig med varer til lørdagen når grensen til Sverige åpner. Men butikksjefen er usikker på hvor mange nordmenn som kommer på helgehandel.